Our Products

EtherFace AES50
EtherFace MADI
Power Supply
Cables

Cennik/price

 • EtherFace AES50 888EUR net price
 • EtherFace MADI....cena na zapytanie/ price on request

 • Power Supply
 • Cable CAT 6, 5e


Warunki sprzedaży/ Sale

 • Wymagane zamówienie w formie pisemnej. Przedpłata na konto bankowe na podstawie dostarczonego przez sprzedawcę dokumentu ProForma
 • Written order required. Pre-payment to the seller's bank account based on the sales invoice provided

Dane do płatności/ payment

 • Dane do płatności otrzymasz razem z dokumentem ProForma
 • You will receive the payment details together with the sales document

Wysyłka/ Shipment

 • Wysyłka towaru na terenie Polski realizowana jest
 • za pośrednictwem kuriera firmy UPS
 • Shipping to the EU by UPS Express


AES50, MADI
EtherFace AES50
EtherFace MADIWarunki Gwarancji

Produkty EtherFace objęte są 12 miesięczną gwarancją.

regulamin

 1. Dowodem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej jest Faktura zakupu urządzenia w Etherface.pl. Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełnomocnictwo do jego używania.
 2. Naprawy gwarancyjne wykonywane są nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji.
 3. Klient przekazując sprzęt do naprawy akceptuje warunki wykonania usług serwisowych przez Serwis Etherface.pl.
 4. Okres naprawy wynosi około 14 dni roboczych i jest ustalany indywidualnie.
 5. Diagnostyka jest bezpłatna.
 6. Naprawy nie objęte gwarancją producenta wykonywane są tylko na wyraźne żądanie użytkownika.
 7. Naprawy wycenione powyżej kwoty 1000,00 zł netto wymagają pisemnej zgody użytkownika na naprawę (np.e-mail).
 8. Ekspertyza i wycena kosztów naprawy jest waża 30 dni od daty jej wykonania.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania usługi naprawy nie podlegającej gwarancji bez podania przyczyny.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli: nastąpiła ingerencja w sprzęt osób nieuprawionych do napraw, sprzęt jest uszkodzony mechanicznie, stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu opisanym w instrukcji użytkownika, sprzęt jest uszkodzony w wyniku działania siły wyższej lub wpływów środowiskowych, brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających gwarancję producenta.
 11. Wadliwe części wymienione podczas naprawy są wydawane klientowi tylko na jego żądanie, a jeśli takie nie nastąpi wymienione części przekazywane są do utylizacji.
 12. Serwis Etherface.pl udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (naprawę) oraz wymienione części zamienne. W indywidualnych przypadkach serwis może zmienić okres odpowiedzialności za wykonaną usługę.
 13. Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania kosztów naprawy w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do zapłaty.
 14. Po uiszczeniu opłaty sprzęt jest wysyłany kurierem na adres podany przez klienta.
 15. Nieopłacenie kosztów naprawy przez klienta przez okres 30 dni od dnia wezwania oznacza, że klient z własnej woli zbył się praw własności sprzętu jako rzeczy ruchomej poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego prawa własności sprzętu przechodzą na serwis naprawawzmacniacza.pl, który obejmuje go w posiadanie. Jednocześnie klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanej naprawy i magazynowania.